Bewust Gezond Natuurgeneeskunde

De praktijk Bewust Gezond is een praktijk voor Westerse natuurgeneeskunde met als specialisatie fytotherapie.

In de natuurgeneeskunde wordt het zelf genezend vermogen van de cliënt gestimuleerd met natuurlijke hulpmiddelen. Bewust Gezond gebruikt bewustwording (waaronder leefstijl en lichaamsgerichte therapie), voedingsadvies en kruidengeneeskunde. De natuurgeneeskundige behandeling is gericht op constitutie verbetering en het oplossen van de klacht. Lees meer over natuurgeneeskunde.

Indicaties

Cliënten komen in de praktijk met de volgende soort klachten:

  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak. Het kan hierbij gaan om mensen die breder willen kijken en ook om mensen die vast blijven zitten in bepaalde klachten (blokkade).
  • Deze laatste groep mensen doet relatief vaak een beroep op de huisarts. Aandacht en een behandeling vanuit natuurgeneeskundig perspectief kan deze mensen helpen om blokkades op te lossen.
  • Lichamelijke klachten waarvoor, vanuit het perspectief van de cliënt, onvoldoende hulp is gevonden.
  • Chronische klachten waarvoor medicatie is voorgeschreven en waarvoor een aanvullende behandeling wordt gezocht vanwege bijwerkingen van medicatie of om andere redenen.

Bij de laatste twee soorten klachten kan de wens mee spelen om alleen of vooral gebruik te maken van natuurlijke alternatieven omdat weerstand bestaat tegen het gebruik van medicatie. Mensen met een meer neurogene constitutie hebben vaak een voorkeur voor een natuurlijke behandeling.

Wie

Maria Flinterman is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP en via de NWP bij de stichting geschilleninstantie KAB. Haar specialisatie vanuit de Westerse natuurgeneeskunde is fytotherapie. Lees meer over Maria.

Vergoeding

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering voor natuurlijke geneeswijzen. Zie het overzicht van de beroepsvereniging NWP.

Samen werkt beter

Samenwerking geeft een breder zicht op de hulpvraag en de weg naar genezing van onze cliënten.

  • Informeren: van elkaar weten wat we doen
  • Afstemmen: van interacties
  • Beoordeling: terug verwijzing waar nodig

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten zorgt voor een beter resultaat voor de patiënt en sluit aan op de vraag van veel cliënten. Het kan het aantal draaideur-patiënten voor de huisarts verlagen en daarmee een bijdrage leveren aan de vermindering van de werkdruk. Maria Flinterman staat voor een praktische invulling van de samenwerking die situatie afhankelijk kan worden vormgegeven.