Van hieruit legt Bewust Gezond verbinding met andere zorgprofessionals, bijvoorbeeld de huisarts of apotheek. Er ontstaat op deze wijze een breed zicht op jouw vraag en weg naar genezing.

Samen werkt beter

Samenwerking geeft een breder zicht op de hulpvraag en de weg naar genezing van onze cliënten.

  • Informeren: van elkaar weten wat we doen
  • Afstemmen: van interacties
  • Beoordeling: terug verwijzing waar nodig

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten zorgt voor een beter resultaat voor de patiënt en sluit aan op de vraag van veel cliënten. Het kan het aantal draaideur-patiënten voor de huisarts verlagen en daarmee een bijdrage leveren aan de vermindering van de werkdruk. Maria Flinterman staat voor een praktische invulling van de samenwerking die situatie afhankelijk kan worden vormgegeven.